ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Μυοκτονία

Καθαρισμοί χώρων parking
Καθαρισμοί χώρων parking
Καθαρισμοί χώρων parking

Η μυοκτονία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία πολυσύνθετη εργασία, κατά την οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον περιβάλλοντα χώρο. Πραγματοποιώντας μια εκτίμηση του πληθυσμού των τρωκτικών που υπάρχουν στο χώρο, καθώς και εντοπίζοντας τις πιθανές πηγές  που προμηθεύονται τη τροφή τους, ακολουθεί προσεκτική δόλωση με ειδικά τρωκτικοκτόνα δολώματα. Η επιλογή των σημείων δόλωσης, καθώς και η μορφή των δολωμάτων, εξαρτάται από τον χώρο και τον πληθυσμό, όπως αυτά έχουν εκτιμηθεί από τα παραπάνω στάδια της εφαρμογής.

Τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων μυοκτονίας που εφαρμόζουμε, είναι η επιθεώρηση των χώρων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου, η δημιουργία προστατευτικού δικτύου δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης, η διεξαγωγή τακτικών επισκέψεων ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων, η στατιστική επεξεργασία αυτών και τέλος η ενημέρωση και λήψη των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών για την οριστική λύση του προβλήματος.

Τα σημεία δόλωσης καταγράφονται τοπογραφικά και αριθμούνται έτσι ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της μυοκτονίας.

Στην Facility Management Best Cleaning, κύριος στόχος μας είναι η πλήρης απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά, τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους της δημόσιας υγείας λόγω της μετάδοσης σοβαρών ασθενειών στον άνθρωπο

Καλέστε μας τώρα για μία επίσκεψη και δωρεάν εκτίμηση στον χώρο σας από το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό μας.

To bestcleaning.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σου. Εφόσον συνεχίσεις, συμφωνείς με την χρήση των cookies από εμάς.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This